Umiemy wyciągnąć właściwe wnioski ze zgromadzonych danych oraz realizować nawet trudne badanie jakościowe B2B niszowych produktów

Podobnie jak w przypadku badania w Hiszpanii, eksperci PMR wykorzystali metodę pogłębionych wywiadów grupowych (ang. Aby przygotować warianty do pytań, które są nazywane pytaniami zamkniętymi, można odbyć kilka rozmów z pacjentami, czyli wykorzystać badania jakościowe. Badania ilościowe są związane z technikami, które pozwalają na udzielenie odpowiedzi na pytania typu: kto, gdzie, jak, co i w jaki sposób. Umiemy wyciągnąć właściwe wnioski ze zgromadzonych danych oraz realizować nawet trudne badanie jakościowe B2B niszowych produktów. Producenci sprzętu dentystycznego, materiałów organizują niekiedy badania w małych grupach (tzw. Dzięki temu możliwe jest wykrycie i naprawienie błędów badania przez skrzyżowanie rozmaitych punktów widzenia. Aby dobrać poprawnie metody i techniki do badania, należy wyjść od celów badania oraz pytań badawczych. Znacznie tańsze są badania w formie ankiety wyłożonej, wysłanej pocztą czy umieszczonej w internecie. Jeśli kwestionariusz zostanie właściwie przygotowany, a badania będą rzetelnie przeprowadzone i przetworzone, wówczas uzyskane wyniki pozwolą na zwiększenie trafności decyzji. Zaplanowanie badania i poprawna interpretacja wyników analizy statystycznej wymaga również niezbędnej wiedzy w zakresie statystyki. Prowadząc badania ilościowe, można ustalić, ilu pacjentów korzysta z usług gabinetów stomatologicznych, kiedy, jak płacą. Porównanie tej hipotetycznej sytuacji z sytuacją rzeczywistą, jaka zaistniała po interwencji, umożliwia nam zmierzenie efektów netto podjętych działań. Od 6 czerwca zainteresowani użytkownicy badania mogą się zapoznać z pierwszymi wynikami dla reklam typu display emitowanych na komputerach osobistych i laptopach. Metody jakościowe dają możliwość pogłębionej obserwacji szczególnych przypadków, ale nie można generalizować danych na populację. Badania marketingowe to ogół narzędzi, które mają na celu dostarczenie informacji w celu zwiększenia skuteczności przy podejmowaniu decyzji w procesie zarządzania gabinetem. Podział na metody ilościowe i jakościowe to podstawowy podział metod w naukach badawczych. Wyniki badania stają się wówczas mniej podatne na błędy, a tym samym bardziej wiarygodne. Najkrócej ujmując, metody ilościowe zbierają wartości liczbowe, które można zliczać, a jakościowe zbierają opinie, pozwalające na pogłębioną interpretację. Badania jakościowe pozwalają także wychwycić zachowania pacjentów, które nie są przez nich uświadamiane. Gemius opracował nowy wskaźnik umożliwiający porównanie jakości kontaktów reklamowych dla różnych formatów. Badanie jakościowe dotyczyło zwłaszcza na poznaniu ich opinii na temat stosowanych igieł bezpiecznych oraz potencjalnych modyfikacji produktowych. Porównanie oczekiwań z rzeczywistością pozwala na zbadanie jakości świadczonych usług. Realizujemy badania ilościowe i jakościowe. Badanie jakościowe przeprowadzono na łącznej próbie 12 respondentek. Badania jakościowe odpowiadają natomiast na pytanie „dlaczego? Potrafimy też przeanalizować dane o konsumencie w taki sposób, by przełożyć wiedzę uzyskaną w czasie badania na konkretne rekomendacje biznesowe.